บริษัท โซนิเทก คอนโทรล จำกัด 

อินโนเวชั่น เครื่องมือวัด โซลูชั่น

Buildings

 

แนะนำบริษัท โซนิเทก

บริษัท โซนิเทก คอนโทรล จำกัด (SONITEK) ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ด้านพลังงาน ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและพร้อมด้วยบริการหลังการขาย

Read more

 

บริการวัดอัตราไหลแบบไม่ต้องตัดต่อท่อหรือเจาะท่อ

บริษัทฯ ให้บริการวัดอัตราการไหล ของน้ำและ gas หรือของเหลวในท่อ (Flow Rate) ด้วยเครื่องมือวัด (Ultrasonic Flow Meter ) แบบ clamp-on ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 1%

เราสามารถตรวจวัดการไหลของน้ำและของ เหลวในท่อ เช่น pump, fire pump, cooling water, water service เป็นต้น สารหรือของเหลว (Liquid) ที่สามารถวัดได้ เช่น Crude oil heavy, crude oil, light, Glycol, Diesel, ethanol, ammonia, 50 % glycol/H2O, ISO VG 68, methanol, sulphuric acid 30 %, sulphuric acid 80 %, water และสารอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการไหล (Flow rate) เป็นข้อมูล ที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราทราบถึงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะที่มีเครื่องสูบน้ำเป็นส่วนประกอบทำให้ทราบถึง สมรรถนะ และ สภาพของ เครื่องสูบน้ำเป็นข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจการซ่อมบำรุงและการจัดการ ทางด้านพลังงาน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันในหลายหน่วยงาน หรือโรงงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการประหยัด พลังงาน หรืออนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงบริษัทยังให้บริการด้านการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลที่หน้างาน (On-site calibration) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการส่งอุปกรณ์ไปสอบเทียบข้างนอก

อุณภูมิของของเหลวที่สามารถวัดได้ตั้งแต่อุณหภูมิ -40 ถึง 200 องศาเซลเซียส รวมถึงท่อที่มี Lining ด้านในท่อหรือท่อแบบสองชั้น ก็สามารถวัดได้โดยเครื่องมี Function ให้เลือกชนิดของท่อด้านในและด้านนอก ซึ่งมีความหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น Cement, PVC, Stainless, Carbon, titanium, Copper, PE และอื่นๆ รวมไปถึงยังสามารถชดเชย Roughness หรือความขุรขระของผนังท่อ ด้านในได้อีกด้วย

นอกจากนั้นแล้วเครื่อง Portable นอกจากจะสามาถวัดออกมาเป็น Volume Flow แล้วก็ยังสามารถวัดค่าเป็นแบบ Mass Flow ได้อีกด้วย ตัวเครื่องมี Data logger สามารถบันทึกค่าได้ 100,000 ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นวันที่วัด flow ค่า Volume Flow, Velocity, Totalized, SCNR, SNR, etc อีกทั้งแบตเตอรี่ สามารถใช้ต่อเนื่องได้นานถึง 17 ชั่วโมง

เราสามารถทำการวัดอัตราการไหล กับท่อได้เกือบทุกชนิด รวมถึงท่อสภาพเก่าและมีสนิมหรือสามารถวัด โดยที่ไม่ต้อง ขูดสีท่อ ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้อง เสียเวลาหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทาสีเคลือบท่อใหม่อีกทั้งยังสามารถวัดอัตรา การไหลกับท่อที่มีอุณภูมิติดลบจนเป็นน้ำแข็งได้จนถึงอุณหภูมิที่ -40 องศาเซลเซียส